Obchodní podmínky


Obchodní podmínky užití provozovatele webové stránky https://pristav.rest (dále jen Web). LUMO trade service s.r.o., 17. listopadu 1004/21A, IČO: 05619670, vedena u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68511, provozovna: Restaurace Přístav, Opletalova 595/8A, 736 01, Havířov – Šumbark (dále jen Provozovatel).

Úvodní ustanovení


Provozovatel provozuje Web za účelem propagace svých výrobků a produktů, které jeho prostřednictvím nabízí svým zákazníkům prostřednictvím internetu (dále jen Uživatel).

Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Web a další související právní vztahy.

Obchodní podmínky se řídí právním řádem ČR, specificky Občanským zákoníkem.

Předmět objednávky


Předmětem objednávky jsou zpravidla pokrmy, které Provozovatel vyrábí v souladu s platnými hygienickými a právními předpisy ve své provozovně a tyto nabízí svým zákazníkům v Provozovně, na osobní odběr nebo svým rozvozem.

Pokrmy jsou vyráběny čerstvé a jsou určeny k okamžité spotřebě.

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání nebo lze nalézt v jídelním menu.

Uživatel provede objednávku pomocí Webu výběrem produktů, uvedením všech požadovaných údajů a odesláním objednávky prostřednictvím We­bu.

Objednávka se stává závaznou okamžikem potvrzení ze strany Provozovatele, o čemž je Uživatel informován prostřednictvím e-mailu, příp. SMS.

Platba a doprava


Cena za objednávku je určena produkty a k nim příslušnými obalovými materiály. Obalové materiály jsou nedílnou součástí objednávky a jsou vždy přiřazeny k objednaným produktům.

Uživatel může platit objednávku v hotovosti nebo platební kartou.

Naposledy aktualizováno: